Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Infrastruktūras ministra noteikumu projekts par tramvaju un trolejbusu tipa apstiprinājumu.

Paziņojuma numurs:
2023/0403/PL (Poland)
Saņemšanas datums:
30/06/2023
Bezdarbības perioda beigas:
03/10/2023 (closed)
Projekta teksts:
Ietekmes novērtējums:
Galīgais teksts:

Message