Skip to main content
TRIS - European Commission

Návrh nariadenia ministra infraštruktúry o typovom schvaľovaní električiek a trolejbusov

Číslo oznámenia:
2023/0403/PL (Poland)
Dátum doručenia:
30/06/2023
Koniec zastavenia konania:
03/10/2023 (closed)
Návrh znenia:
Hodnotenie vplyvu:
Konečné znenie:

Message