Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Проект на Наредба на министъра на инфраструктурата за одобрение на типа на трамваи и тролейбуси.

Нотификационен номер:
2023/0403/PL (Poland)
Дата на получаване:
30/06/2023
Край на период на прекъсване:
03/10/2023 (closed)
Проект на текст:
Оценка на въздействието:
Окончателен текст:

Message