Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Taristuministri määruse eelnõu trammide ja trollibusside tüübikinnituse kohta.

Teatise number:
2023/0403/PL (Poland)
Teatise saamise kuupäev:
30/06/2023
Ooteaja lõpp:
03/10/2023 (closed)
Eelnõu tekst:
Mõjude hinnang:

Message