Skip to main content
TRIS - European Commission

Maidir le 2015/1535

Maidir leis an nós imeachta um fhógra a thabhairt a bunaíodh le Treoir (AE) 2015/1535, is uirlis é le haghaidh faisnéise, coisc agus idirphlé i réimse na rialachán teicniúil maidir le táirgí agus seirbhísí na Sochaí Faisnéise. Cabhraíonn sé leat cruthú bacainní ar thrádáil a d’fhéadfadh cur isteach ar do chuid gníomhaíochtaí a thuar agus a chosc.