Skip to main content
TRIS - European Commission

Bacainní teicniúla ar thrádáil a chosc

“Ná lig do bhacainní deireadh a chur le do rath”.

I do ghnó, tá an rath an-tábhachtach. Chun go mbeidh rath ortdéanann tú iarracht constaicí a aithint sula mbeidh aon éifeachtaí diúltacha acu. Tá feidhm ag an bprionsabal céanna sa mhargadh inmheánach maidir leis na bacainní teicniúla.

Is é is aidhm do nós imeachta (AE) 2015/1535 cosc a chur ar chruthú bacainní sa mhargadh inmheánach roimh dóibh teacht chun cinn. Cuireann na Ballstáit a dtionscadail reachtacha maidir le táirgí agus seirbhísí na Sochaí Faisnéise in iúl don Choimisiún, a dhéanann anailís ar na tionscadail sin i bhfianaise reachtaíocht an Aontais. Bíonn na Ballstáit ar comhchéim leis an gCoimisiún sa nós imeachta seo agus is féidir leo a dtuairimí a eisiúint maidir leis na dréachtaí ar tugadh fógra fúthu.

Maidir leis an gCóras Faisnéise um Rialachán Teicniúil:

  • cabhraíonn sé leat a bheith ar an eolas faoi dhréachtrialacháin theicniúla nua agus
  • ceadaítear duit páirt a ghlacadh i nós imeachta 2015/1535.

Dá bhrí sin, is uirlis idirphlé é nós imeachta 2015/1535 freisin idir an Coimisiún agus na Ballstáit inar féidir leat tú féin a chur in iúl.

Cuardach Tapa

Fógraí le haghaidh na 7 laethanta is déanaí

Liosta Seachadta

As seo amach, is féidir leat úsáid a bhaint as ár gcóras rabhaidh uathoibríoch, trí chlárú le ceann amháin nó níos mó catagóirí fógra. Cuirfidh an Córas Faisnéise um Rialachán Teicniúil in iúl duit go huathoibríoch le ríomhphost a luaithe a gheofar téacs nua ar tugadh fógra faoi sa chatagóir/sna catagóirí a roghnaigh tú..

CLÁRAIGH ANOIS

Cláraithe cheana féin? Déan do chlárúchán a bhainistiú go héasca nó díchláraigh.

Disclaimer

Please note that on 1st February 2020, the UK withdrew from the European Union. The video and other general guidance materials on this webpage were produced before that date and reflect the situation when the UK was still a Member State of the European Union.

Data protection

PROTECTION OF YOUR PERSONAL DATA

This provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).