Skip to main content
TRIS - European Commission

Mionsonraí an Fhógra

Foraithne ón gComhairle Stáit maidir le hinnéacs inbhuanaitheachta trealaimh leictrigh agus leictreonaigh

Uimhir an Fhógra:
2023/0477/FR (France)
An dáta ar a bhfuarthas é/í:
02/08/2023
Deireadh leis an Tréimhse Neamhghníomhaíochta:
03/11/2023 (05/02/2024)
Eisiúint tuairim mhionsonraithe ó:

Message