Skip to main content
TRIS - European Commission

Statsrådets förordning om hållbarhetsindex för elektriska och elektroniska produkter

Anmälningsnummer:
2023/0477/FR (France)
Inkommet datum:
02/08/2023
Slut på frysning:
03/11/2023 (05/02/2024)
Översändande av detaljerat utlåtande av:

Message