Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

pants), ilgtspējas indeksa datu centralizācija (R. 541–236. pants), izplatītājam noteiktais pienākums attiecībā uz indeksa norādīšanu (R. 541–237. pants), ilgtspējas indeksa aprēķinu vispārējais ietvars (R. 541–238. pants) un attiecībā uz konkrēto iekārtu - ar ilgtspējas indeksu saistītās informācijas atcelšana.

Paziņojuma numurs:
2023/0477/FR (France)
Saņemšanas datums:
02/08/2023
Bezdarbības perioda beigas:
03/11/2023 (05/02/2024)
Sīki izstrādātu atzinumu sniedz:

Message