Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Указ на Държавния съвет относно индекса за устойчивост на електрическото и електронното оборудване

Нотификационен номер:
2023/0477/FR (France)
Дата на получаване:
02/08/2023
Край на период на прекъсване:
03/11/2023 (05/02/2024)
Публикуване на подробно становище от:

Message