Skip to main content
TRIS - European Commission

Ilmoituksen tiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden kuulemisen jälkeen annettu asetus sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kestävyysindeksistä

Ilmoituksen numero:
2023/0477/FR (France)
Saapumispäivä:
02/08/2023
Odotusajan päättyminen:
03/11/2023 (05/02/2024) (closed)
:n lähettämä yksityiskohtainen lausunto:

Message