Skip to main content
TRIS - European Commission

Vyhláška Státní rady o indexu udržitelnosti elektrických a elektronických zařízení

Číslo oznámení:
2023/0477/FR (France)
Datum přijetí:
02/08/2023
Ukončení odkladné lhůty:
03/11/2023 (05/02/2024)
Vydání podrobného stanoviska ze strany:

Message