Skip to main content
TRIS - European Commission

Pranešimo informacija

Valstybės Tarybos dekretas dėl elektros ir elektroninės įrangos tvarumo indekso

Pranešimo numeris:
2023/0477/FR (France)
Gauti duomenys:
02/08/2023
Status quo pabaiga:
03/11/2023 (05/02/2024)
Išsamią nuomonę pateikė:

Message