Skip to main content
TRIS - European Commission

Details van kennisgeving

Besluit krachtens artikel 45b, lid 1, van de wet chemische stoffen om het in de handel brengen van nicotinehoudende producten te beperken

Kennisgevingsnumme:
2023/0396/FI (Finland)
Datum van ontvangst:
28/06/2023
Einde van de status-quoperiode:
29/06/2023 (closed)
Inroeping van de noodprocedure:
Ja
Effectbeoordeling:

Message