Skip to main content
TRIS - European Commission

Rozhodnutí podle § 45b odst. 1 zákona o chemických látkách omezit uvádění výrobků obsahujících nikotin na trh

Číslo oznámení:
2023/0396/FI (Finland)
Datum přijetí:
28/06/2023
Ukončení odkladné lhůty:
29/06/2023 (closed)
Uplatnění nouzového postupu:
Ano
Posouzení dopadu:

Message