Skip to main content
TRIS - European Commission

Beslut enligt 45b § 1 mom. kemikalielagen om att begränsa utsläppandet på marknaden av nikotinprodukter

Anmälningsnummer:
2023/0396/FI (Finland)
Inkommet datum:
28/06/2023
Slut på frysning:
29/06/2023 (closed)
Åberopande av brådskande förfarande:
Ja
Konsekvensstudier:

Message