Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Lēmums saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 4

Paziņojuma numurs:
2023/0396/FI (Finland)
Saņemšanas datums:
28/06/2023
Bezdarbības perioda beigas:
29/06/2023 (closed)
Ārkārtas procedūras ierosināšana:
Ietekmes novērtējums:

Message