Skip to main content
TRIS - European Commission

Voorkoming van technische handelsbelemmeringen

„Laat handelsbelemmeringen uw succes niet in de weg staan”

Het is voor uw bedrijf van belang dat u succes hebt. Om succesvol te zijn, probeert u belemmeringen op te sporen voordat ze negatieve gevolgen hebben. Ditzelfde beginsel is van toepassing op de interne markt met betrekking tot technische belemmeringen.

Procedure (EU) 2015/1535 moet het creëren van belemmeringen op de interne markt voorkomen voordat ze zich voordoen. Lidstaten brengen de Commissie op de hoogte van hun wetgevingsprojecten met betrekking tot producten en diensten van de informatiemaatschappij, zodat de Commissie deze in het licht van EU-wetgeving kan analyseren. Lidstaten nemen op gelijke voet als de Commissie deel aan deze procedure en ook zij kunnen hun mening indienen met betrekking tot de genotificeerde ontwerpteksten.

Het informatiesysteem betreffende technische voorschriften (Technical Regulations Information System, TRIS):

  • helpt u op de hoogte te blijven van nieuwe ontwerpen voor een technisch voorschrift en
  • stelt u in staat deel te nemen aan procedure 2015/1535.

Procedure 2015/1535 is dus een hulpmiddel voor dialoog tussen de Commissie en de lidstaten waarin u ook uw stem kunt laten horen.

Snel Zoeken

Kennisgevingen ingediend in de laatste 7 dagen

Mailinglist

Vanaf vandaag kunt u ons automatisch waarschuwingssysteem gebruiken door u te registreren voor één of meer kennisgevingscategorieën. TRIS brengt u per e-mail automatisch op de hoogte zodra een nieuwe aangemelde tekst is toegevoegd aan de categorie of categorieën die u selecteerde.

REGISTREER NU

Reeds geregistreerd? Beheer uw registratie op vlotte wijze of annuleer uw registratie.

Disclaimer

Please note that on 1st February 2020, the UK withdrew from the European Union. The video and other general guidance materials on this webpage were produced before that date and reflect the situation when the UK was still a Member State of the European Union.

Data protection

PROTECTION OF YOUR PERSONAL DATA

This provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).