Skip to main content
TRIS - European Commission

Podrobnosti obvestila

Sklep o omejitvi dajanja izdelkov, ki vsebujejo nikotin, na trg, sprejet v skladu z oddelkom 45b(1) Zakona o kemikalijah

Številka obvestila:
2023/0396/FI (Finland)
Datum prejema:
28/06/2023
Konec mirovanja:
29/06/2023 (closed)
Sklicevanje na nujni postopek:
Da
Presoja vpliva:

Message