Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Решение по член 45б, алинея 1 от Закона за химикалите за ограничаване на пускането на пазара на изделия, съдържащи никотин

Нотификационен номер:
2023/0396/FI (Finland)
Дата на получаване:
28/06/2023
Край на период на прекъсване:
29/06/2023 (closed)
Прилагане на спешна процедура:
Да
Оценка на въздействието:

Message