Skip to main content
TRIS - European Commission

Het is niet enkel mogelijk om de TRIS-database te doorzoeken op basis van verschillende criteria, u kunt zich ook inschrijven voor de verspreidingslijst, gebruikmaken van de jaarlijks in het Publicatieblad gepubliceerde statistieken en verslagen lezen over de werking van Richtlijn (EU) 2015/1535. U kunt ook uw eigen op maat gemaakte activiteitenverslagen en statistieken maken.

Doorzoeken van de database

Ontwerpen van technische voorschriften worden gecommuniceerd door het kennisgevingsbericht (bericht 001) en de bijbehorende ontwerptekst te uploaden naar de TRIS-database. Alle kennisgevingsberichten en ontwerpteksten, met uitzondering van vertrouwelijke berichten en teksten, zijn beschikbaar in de TRIS-database.

Als u geïnteresseerd bent in bepaalde producten of landen, kunt u de bijbehorende kennisgevingen 2015/1535 raadplegen in de TRIS-database en daarbij verschillende zoekcriteria gebruiken zoals kennisgevingsnummer, land, datum, product, trefwoord enz.

Verspreidingslijst

Om via e-mail op de hoogte te worden gehouden van kennisgevingen die voor u van belang kunnen zijn, kunt u zich inschrijven voor de verspreidingslijst. U ontvangt dan automatisch een melding wanneer een nieuwe kennisgeving wordt gepubliceerd.

Verslagen aan het Europees Parlement

Overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn (EU) 2015/1535 moet de Commissie elke twee jaar verslag uitbrengen aan het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité over de resultaten van de toepassing van deze richtlijn. Deze verslagen worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. U kunt deze verslagen ook vinden op onze website.

Interactieve statistieken

Om de kennisgevingsprocedure in een breder kader te kunnen plaatsen, kunt u ons interactieve hulpmiddel gebruiken om uw eigen kaart, grafieken en statistieken over kennisgevingen 98/34 te maken.

Centrale eenheden in de lidstaten

In elke lidstaat is een contactpunt voor procedure 2015/1535. De lijst met contactpunten vindt u hier.