Skip to main content
TRIS - European Commission

Het doel van procedure 2015/1535

De procedure is in 1983 ingesteld krachtens Richtlijn 83/189/EEG van de Raad. De procedure is voor het eerst gecodificeerd in Richtlijn 98/34/EG van 22 juni 1998 en gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG van 20 juli 1998, voornamelijk om het toepassingsgebied uit te breiden naar diensten van de informatiemaatschappij. De procedure is onlangs voor de tweede keer gecodificeerd in Richtlijn (EU) 2015/1535.

Dankzij kennisgevingsprocedure 2015/1535 kunnen de Commissie en de EU-lidstaten de technische voorschriften onderzoeken die lidstaten voornemens zijn te introduceren voor producten (op het gebied van industrie, landbouw en visserij) en voor diensten van de informatiemaatschappij voordat ze worden vastgesteld. Het doel hiervan is te verzekeren dat de teksten overeenstemmen met EU-wetgeving en de beginselen van de interne markt. De procedure is op vereenvoudigde wijze ook van toepassing op de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) hebben ondertekend alsook Zwitserland en Turkije.

De procedure heeft heel wat voordelen. De voornaamste zijn dat de procedure het mogelijk maakt:

  • om nieuwe belemmeringen op de interne markt te detecteren voordat ze negatieve gevolgen hebben;
  • om protectionistische maatregelen te detecteren;
  • voor lidstaten om te controleren in hoeverre de genotificeerde ontwerpteksten voldoen aan de EU-wetgeving;
  • om een doeltreffende dialoog aan te gaan tussen lidstaten en de Commissie bij de beoordeling van de genotificeerde ontwerpen; en
  • voor ondernemers om hun stem te laten horen en hun activiteiten tijdig te kunnen aanpassen aan toekomstige technische voorschriften. Ondernemers maken veelvuldig gebruik van dit recht van controle, waardoor de Commissie en de nationale autoriteiten in staat zijn handelsbelemmeringen te detecteren;
  • om de behoefte aan harmonisatie op EU-niveau te identificeren.