Skip to main content
TRIS - European Commission

Indien u bent geïnformeerd over een project dat problemen kan veroorzaken of belemmeringen kan vormen voor uw beroepsmatige activiteiten, aarzel dan niet om uw mening aan de Europese Commissie bekend te maken. De Commissie houdt met deze opmerkingen rekening bij de analyse van nieuwe ontwerpwetgeving waarvan kennis is gegeven in het kader van Richtlijn (EU) 2015/1535.

Met wie kan ik contact opnemen?

Belanghebbende partijen kunnen hun opmerkingen direct sturen naar de Europese Commissie, DG Growth, eenheid B2 „Voorkoming van technische belemmeringen”. Alle adressen en e-mailadressen zijn te vinden onder r Contact.

Welke informatie moet ik wanneer opsturen?

U kunt per e-mail contact met ons opnemen. In de e-mail vermeldt u de naam van uw bedrijf, de referentie van de kennisgeving en het onderwerp van de kennisgeving, evenals waarom u van mening bent dat de kennisgeving belemmeringen kan vormen voor uw activiteiten (bv. omdat de maatregel discrimineert tussen buitenlandse en nationale producten of te belastend is, of indien niet wordt voldaan aan EU-wetgeving).

We raden u aan zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat wij voldoende tijd hebben om uw opmerkingen te analyseren en, indien nodig, aanvullende vragen te stellen. We ontvangen uw opmerkingen het liefst minstens vijf weken voor het einde van de in de TRIS-database vermelde status-quoperiode.

Wat gebeurt er dan?

De Europese Commissie besluit, op basis van de reacties van bedrijven en haar eigen analyse, of er een reactie wordt gegeven overeenkomstig procedure 2015/1535. Wanneer er reactie komt, wordt deze verstuurd naar de lidstaat die de kennisgeving heeft gedaan.

Informatie over de verstuurde reactie in het kader van Richtlijn (EU) 2015/1535 wordt vermeld op de openbare TRIS-website. De inhoud van de reacties is echter niet openbaar beschikbaar. De toegang tot deze reacties wordt beheerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. U kunt om toegang tot deze documenten verzoeken door een e-mail te sturen naar GROW-ACCES-DOCUMENTS@ec.europa.eu en het document te vermelden waarin u geïnteresseerd bent.