Skip to main content
TRIS - European Commission

Mionsonraí an Fhógra

Gníomhaíochtaí chun táirgeadh dramhaíola in-bhithmhillte a chosc, rialacha mionsonraithe maidir le gníomhaíochtaí bainistíochta dramhaíola a bhaineann le dramhaíl in-bhithmhillte, agus aicmiú múirín a tháirgtear ó bhithdhramhaíl

Uimhir an Fhógra:
2023/0482/HU (Hungary)
An dáta ar a bhfuarthas é/í:
02/08/2023
Deireadh leis an Tréimhse Neamhghníomhaíochta:
03/11/2023
Eisiúint barúlacha ó:

Message