Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Tegevus biolagundatavate jäätmete tekke vältimiseks, üksikasjalikud eeskirjad biolagundatavate jäätmetega seotud jäätmekäitlustegevuse kohta ja biojäätmetest toodetud komposti klassifitseerimine

Teatise number:
2023/0482/HU (Hungary)
Teatise saamise kuupäev:
02/08/2023
Ooteaja lõpp:
03/11/2023
Märkuste esitaja:

Message