Skip to main content
TRIS - European Commission

Podrobnosti obvestila

Dejavnosti, namenjene preprečevanju nastajanja biološko razgradljivih odpadkov, podrobna pravila o dejavnostih ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki in klasifikacija komposta, pridobljenega iz bioloških odpadkov

Številka obvestila:
2023/0482/HU (Hungary)
Datum prejema:
02/08/2023
Konec mirovanja:
03/11/2023
Izdaja pripomb:

Message