Skip to main content
TRIS - European Commission

Verksamhet för att förhindra produktion av biologiskt nedbrytbart avfall, detaljerade regler för avfallshantering i samband med biologiskt nedbrytbart avfall och klassificering av kompost från biologiskt avfall

Anmälningsnummer:
2023/0482/HU (Hungary)
Inkommet datum:
02/08/2023
Slut på frysning:
03/11/2023 (closed)
Översändande av kommentarer av:

Message