Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Darbības bioloģiski noārdāmu atkritumu rašanās novēršanai, sīki izstrādāti noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas darbībām saistībā ar bioloģiski noārdāmiem atkritumiem un no bioatkritumiem ražota komposta klasifikācija

Paziņojuma numurs:
2023/0482/HU (Hungary)
Saņemšanas datums:
02/08/2023
Bezdarbības perioda beigas:
03/11/2023
Komentārus sniedz:

Message