Skip to main content
TRIS - European Commission

Ilmoituksen tiedot

Toimet, joilla ehkäistään biohajoavan jätteen syntymistä, yksityiskohtaiset säännöt biohajoavaan jätteeseen liittyvistä jätehuoltotoimista ja biojätteestä tuotetun kompostin luokittelu

Ilmoituksen numero:
2023/0482/HU (Hungary)
Saapumispäivä:
02/08/2023
Odotusajan päättyminen:
03/11/2023
:n lähettämät huomautukset:

Message