Skip to main content
TRIS - European Commission

Oplysninger om notifikationen

Aktiviteter til forebyggelse af produktion af bionedbrydeligt affald, nærmere regler for affaldshåndteringsaktiviteter i forbindelse med bionedbrydeligt affald og klassificering af kompost fremstillet af bioaffald

Notifikationsnummer:
2023/0482/HU (Hungary)
Modtagelsesdato:
02/08/2023
Afslutning af status quo-periode:
03/11/2023
Fremsættelse af bemærkninger fra:

Message