Skip to main content
TRIS - European Commission

Pranešimo informacija

Biologiškai skaidžių atliekų susidarymo prevencijos veikla, išsamios atliekų tvarkymo veiklos, susijusios su biologiškai skaidžiomis atliekomis, taisyklės ir iš biologinių atliekų pagaminto komposto klasifikacija

Pranešimo numeris:
2023/0482/HU (Hungary)
Gauti duomenys:
02/08/2023
Status quo pabaiga:
03/11/2023
Pastabas pateikė:

Message