Skip to main content
TRIS - European Commission

Details van kennisgeving

Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Bouwbesluit 2012 in verband met de uitzonderingsmogelijkheid van de keuringsplicht voor airconditioning- en verwarmingssystemen

Kennisgevingsnumme:
2023/0393/NL (Netherlands)
Datum van ontvangst:
27/06/2023
Einde van de status-quoperiode:
28/09/2023 (withdrawn)
Effectbeoordeling:

Message