Skip to main content
TRIS - European Commission

Pranešimo informacija

Dekretas, kuriuo iš dalies keičiami Dekretas dėl pastatų aplinkos ir 2012 m. Statybos dekretas dėl atleidimo nuo įsipareigojimo tikrinti oro kondicionavimo ir šildymo sistemas

Pranešimo numeris:
2023/0393/NL (Netherlands)
Gauti duomenys:
27/06/2023
Status quo pabaiga:
28/09/2023 (withdrawn)
Poveikio vertinimas:

Message