Skip to main content
TRIS - European Commission

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o životnom prostredí budov a stavebná vyhláška z roku 2012 v súvislosti s oslobodením od povinnosti kontroly klimatizačných a vykurovacích systémov

Číslo oznámenia:
2023/0393/NL (Netherlands)
Dátum doručenia:
27/06/2023
Koniec zastavenia konania:
28/09/2023 (withdrawn)
Hodnotenie vplyvu:

Message