Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Dekrēts, ar ko groza Dekrētu par ēku vidi un 2012. gada Būvniecības dekrētu saistībā ar atbrīvojumu no pienākuma veikt gaisa kondicionēšanas un apkures sistēmu pārbaudi

Paziņojuma numurs:
2023/0393/NL (Netherlands)
Saņemšanas datums:
27/06/2023
Bezdarbības perioda beigas:
28/09/2023 (withdrawn)
Ietekmes novērtējums:

Message