Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Постановление за изменение на Постановлението за строителната среда и Постановлението за строителството от 2012 г. във връзка с освобождаването от задължението за инспекция на климатичните и отоплителните системи

Нотификационен номер:
2023/0393/NL (Netherlands)
Дата на получаване:
27/06/2023
Край на период на прекъсване:
28/09/2023 (withdrawn)
Оценка на въздействието:

Message