Skip to main content
TRIS - European Commission

Podrobnosti obvestila

Uredba o spremembi Uredbe o grajenem okolju in Uredbe o gradnjah iz leta 2012 v zvezi z izvzetjem iz obveznosti pregledovanja klimatskih in ogrevalnih sistemov

Številka obvestila:
2023/0393/NL (Netherlands)
Datum prejema:
27/06/2023
Konec mirovanja:
28/09/2023 (withdrawn)
Presoja vpliva:

Message