Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Määrus, millega muudetakse hoonekeskkonna määrust ja 2012. aasta ehitusmäärust seoses kliimaseadmete ja küttesüsteemide ülevaatuskohustusest vabastamisega

Teatise number:
2023/0393/NL (Netherlands)
Teatise saamise kuupäev:
27/06/2023
Ooteaja lõpp:
28/09/2023 (withdrawn)
Mõjude hinnang:

Message