Skip to main content
TRIS - European Commission

Vyhláška, kterou se mění vyhláška o životním prostředí budov a stavební vyhláška z roku 2012 v souvislosti s osvobozením od povinnosti kontroly klimatizačních a otopných soustav

Číslo oznámení:
2023/0393/NL (Netherlands)
Datum přijetí:
27/06/2023
Ukončení odkladné lhůty:
28/09/2023 (withdrawn)
Posouzení dopadu:

Message