Skip to main content
TRIS - European Commission

Aktualizace výnosu ministra pro hospodářský rozvoj ze dne 18. května 2018, ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje mimo jiné „Technické nařízení o fyzikálních a chemických vlastnostech a přítomnosti dalších složek v čerpaném palivovém plynu“ [...]

Číslo oznámení:
2023/0504/IT (Italy)
Datum přijetí:
18/08/2023
Ukončení odkladné lhůty:
21/08/2023 (closed)
Uplatnění nouzového postupu:
Ano

Message