Skip to main content
TRIS - European Commission

Pranešimo informacija

Atnaujinamas 2018 m. gegužės 18 d. ekonominės plėtros ministro dekretas su pakeitimais, į kurį, be kita ko, įtrauktas „Techninis reglamentas dėl fizikinių ir cheminių savybių ir kitų pumpuojamų degiųjų dujų sudedamųjų dalių“

Pranešimo numeris:
2023/0504/IT (Italy)
Gauti duomenys:
18/08/2023
Status quo pabaiga:
21/08/2023 (closed)
Kreipimasis dėl nepaprastosios padėties procedūros:
Taip

Message