Skip to main content
TRIS - European Commission

Ilmoituksen tiedot

Päivitys 18 päivänä toukokuuta 2018 annettuun talouskehitysministerin asetukseen, sellaisena kuin se on muutettuna ja joka sisältää muun muassa teknisen määräyksen pumpattavan kaasumaisen polttoaineen kemiallisista ja fyysisistä ominaisuuksista sekä siinä esiintyvistä muista ainesosista

Ilmoituksen numero:
2023/0504/IT (Italy)
Saapumispäivä:
18/08/2023
Odotusajan päättyminen:
21/08/2023 (closed)
Kiireelliseen menettelyyn vetoaminen:
Kyllä

Message