Skip to main content
TRIS - European Commission

Podrobnosti obvestila

Posodobitev Uredbe ministra za gospodarski razvoj z dne 18. maja 2018, kakor je bila spremenjena, ki med drugim vsebuje tehnične predpise o fizikalno-kemijskih značilnostih in prisotnosti drugih sestavin v gorljivem plinu, ki se dovaja [...]

Številka obvestila:
2023/0504/IT (Italy)
Datum prejema:
18/08/2023
Konec mirovanja:
21/08/2023 (closed)
Sklicevanje na nujni postopek:
Da

Message