Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Majandusarenguministri 18. mai 2018. aasta dekreedi ajakohastatud versioon, mis hõlmab muu hulgas dokumenti „Tehniline eeskiri füüsikaliste ja keemiliste omaduste ja muude komponentide olemasolu kohta pumbatavas kütusegaasis“, mis tuleb edastada […]

Teatise number:
2023/0504/IT (Italy)
Teatise saamise kuupäev:
18/08/2023
Ooteaja lõpp:
21/08/2023 (closed)
Hädaolukorra protseduuri mitterakendamine:
Jah

Message