Skip to main content
TRIS - European Commission

Aktualizácia vyhlášky ministra pre hospodársky rozvoj z 18. mája 2018, v znení zmien, ktorá okrem iného obsahuje „Technický predpis o fyzikálno-chemických vlastnostiach a prítomnosti iných zložiek v palivovom plyne“, ktorý sa má čerpať [...]

Číslo oznámenia:
2023/0504/IT (Italy)
Dátum doručenia:
18/08/2023
Koniec zastavenia konania:
21/08/2023 (closed)
Vyvolanie núdzového postupu:
Áno

Message