Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Актуализиране на Постановлението на министъра на икономическото развитие от 18 май 2018 г., както е изменено, съдържащо, inter alia, „Техническия регламент относно физикохимичните характеристики и наличието на други компоненти в горивния газ, който ще се изпомпва“ [...]

Нотификационен номер:
2023/0504/IT (Italy)
Дата на получаване:
18/08/2023
Край на период на прекъсване:
21/08/2023 (closed)
Прилагане на спешна процедура:
Да

Message