Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Atjauninājums ekonomikas attīstības ministra grozītajā 2018. gada 18. maija dekrētā, kas cita starpā ietver “Tehniskos noteikumus par gāzveida degvielas fizikālķīmiskajām īpašībām un citām tās sastāvdaļām” attiecībā uz sūknējamo gāzveida degvielu (..)

Paziņojuma numurs:
2023/0504/IT (Italy)
Saņemšanas datums:
18/08/2023
Bezdarbības perioda beigas:
21/08/2023 (closed)
Ārkārtas procedūras ierosināšana:

Message