Skip to main content
TRIS - European Commission

Ilmoituksen tiedot

Yhteistyösopimus tiettyjä jätevirtoja ja roskia koskevan laajennetun tuottajavastuun puitteista

Ilmoituksen numero:
2023/0490/BE (Belgium)
Saapumispäivä:
07/08/2023
Odotusajan päättyminen:
08/11/2023 (08/02/2024)
:n lähettämät huomautukset:
:n lähettämä yksityiskohtainen lausunto:
Luonnosteksti:

Message