Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Споразумение за сътрудничество относно рамката за разширена отговорност на производителя за някои потоци от отпадъци и за отпадъците

Нотификационен номер:
2023/0490/BE (Belgium)
Дата на получаване:
07/08/2023
Край на период на прекъсване:
08/11/2023 (08/02/2024)
Публикуване на коментари от:
Публикуване на подробно становище от:
Проект на текст:

Message