Skip to main content
TRIS - European Commission

Mionsonraí an Fhógra

Acht cúige lena leasaítear Acht 2013 na hOstaire Uachtair um Theicneolaíocht Foirgníochta agus Acht na hOstaire Uachtair Rialacha an AE a Fhorlíonadh agus a Aistriú (Leasú 2023 ar an Acht um Theicneolaíocht Foirgníochta san Ostair Uachtarach)

Uimhir an Fhógra:
2023/0246/AT (Austria)
An dáta ar a bhfuarthas é/í:
24/05/2023
Deireadh leis an Tréimhse Neamhghníomhaíochta:
25/08/2023 (closed)
Measúnú tionchair:
Téacs Deiridh:

Message